جبران خسارات مالی ثالث و مبالغی که از زیان‌دیده کسر می‌شود!

️در تصادفات منجر به خسارات مالی مبلغ خسارت به صورت نقدی پرداخت می‌شود اما در هر خسارت مقداری به عنوان کسر مبلغ داغی و استهلاک از آن کسر و باقی به زیان‌دیده پرداخت می‌شود، در ادامه به توضیح هریک به طور مجزا می‌پردازیم:

در تصادفات ثالث مالی چه مبالغی را میتوان از خسارت زیان دیده کسر نمود؟

شخص زیان دیده پس از دریافت خسارت باید شرایطی مانند قبل از حادثه داشته باشد. معمولا از زیان دیده در خسارت‌های مالی مبالغی به عنوان‌های استهلاک و داغی کسر می‌شود، که به توضیح هریک می‌پردازیم:

کسر مبلغ داغی:

اصطلاح داغی (مبلغ بازیافتی) مربوط به قطعات خسارت دیده ای است که زیان دیده در صورت فروش قطعات، سودی به دست می‌آورد، شرکت‌های بیمه می‌توانند قطعات خسارت دیده را از زیان دیده به لحاظ پرداخت مبلغ کل خسارت خودرو دریافت کنند و یا می‌توانند در صورت تخمین دقیق ارزش قطعات مخروبه تعویضی توسط کارشناس واحد خسارت، وجهی بجای دریافت قطعات خسارت دیده از زیان دیده کسر کند.

در بعضی موارد جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی آن قطعات از زیان‌دیده تحویل گرفته می‌شود.

 مطالب مرتبط: مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده خسارت مالی بیمه ثالث (بدون کروکی)

کسر مبلغ استهلاک:

مربوط به قطعاتی می‌باشد که به صورت مصرفی بر روی خودرو نصب شده‌اند و دارای طول عمر محدود بوده و کارشناس بیمه می‌بایست با دقت آن قطعات را بشناسد و چنانچه در اثر تصادف بلا استفاده شده اند، موارد زیر را مد نظر داشته باشند:

چه قطعاتی مستهلک شناخته می‌شوند:

✅ برای کارشناس، نوع آن قطعه کاملا مشخص شده باشد (مانند بعضی از قطعات موتوری).

✅ برای کارشناس بیمه ثالث ثابت شود، چنانچه این حادثه برای خودرو به وجود نمی‌آمد آن قطعات می‌بایست به زودی تعویض می‌گردید.

مقالات دیگر  همه چیز درباره بیمه شخص ثالث کامیون

✅ قطعاتی مشمول استهلاک می‌شوند که به صورت مصرفی بر روی خودرو نصب شده باشد نه کلیه قطعات بدنه خودرو.

تصادفات

هزینه حمل ونقل خودرو با جرثقیل در تصادفات ثالث مالی بر عهده کیست:

از زمانی که یک خودرو به عنوان زیان‌دیده دچار خسارت می‌گردد کلیه هزینه‌ها از قبیل حمل و نقل البته تا سقف تعهد بیمه نامه برعهده شرکت بیمه‌گر خواهد بود.

نظر یا پرسش خود را بنویسید