خرید آنلاین انواع بیمه از بیمه بازار

مدارک لازم جهت دریافت خسارت سرنشین در شرکت‌های بیمه

در مقالات گذشته در مورد مدارک لازم برای دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث با گزارش افسر نیروی انتظامی و یا بدون کروکی پلیس، صحبت شد. در این مقاله، مدارک مورد نیاز شرکت‌های بیمه را برای دریافت خسارت سرنشین بیمه شخص ثالث برای شما توضیح می‌دهیم.

بیمه ایرانخسارت سرنشین بیمه ایران

 • صورت جلسه اولیه پاسگاه پلیس و کروکی افسر کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • اصل و تصویر گواهینامه راننده در حین حادثه
 • تصویر اسناد مالکیت خودرو
 • برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • گواهی انحصار وراثت و قیم نامه در صورت داشتن صغیر

بیمه البرزخسارت سرنشین بیمه البرز

 • بیمه نامه شخص ثالث  مقصر
 • گواهینامه راننده مقصر
 • کارت خودرو مقصر و مصدومین
 • کارت ملی مقصر و مصدوم
 • کروکی و سایر گزارشات ذیربط
 • اصل فاکتورهای بیمارستانی و پرونده بالینی
 • گواهی حصر وراثت

بیمه آسیاخسارت سرنشین بیمه آسیا

 • اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 • اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
 • اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
 • اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
 • تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
 • تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگسترای
 • تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه)
 • اصل صورتحساب‌های مراکز درمانی
 • اصل فرم تکمیل شده و گواهی پزشک معالج (جهت تعیین نقص عضو بعد از معاینه پزشک معتمد بیمه گر)
 • مدارک فوت شامل )جهت متوفین(
 • رای دادگاه در صورت نیاز

بیمه پارسیانخسارت سرنشین بیمه پارسیان

 • تکمیل فرم اعلام خسارت جانی
 • اصل گواهینامه و کارت ملی مقصر حادثه
 • اصل کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو
 • بیمه‌نامه معتبر در زمان حادثه خودروی مقصر حادثه به همراه برش کوپن بیمه نامه
 • تصویر برابر اصل کروکی ترسیم شده توسط افسر کاردان پلیس

بیمه پاسارگادخسارت سرنشین بیمه پاسارگاد

 • اصل بیمه شخص ثالث
 • کپی و اصل شناسنامه راننده (صفحه اول/کل صفحات باطل شده در صورت فوت)
 • گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی و یا مراجع قضایی
 • گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه (در صورت حادثه رانندگی)
 • مدارک پزشکی و یا فوت متناسب با پوشش‌های بیمه نامه در زمان وقوع حادثه

بیمه رازیخسارت سرنشین بیمه رازی

 • اصل برش (کوپن) بیمه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل گواهینامه مقصر حادثه
 • کروکی تصادف
 • گزارش‌های نیروی انتظامی و برگه بازجویی
 • در صورت لزوم نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • نظریه پزشکی قانونی
 • صورت حساب هزینه‌های بیمارستانی مجروحین و مصدومین
 • قیم نامه در صورت داشتن صغیر
 • شناسنامه‌های مجروحین و متوفیان
 • در صورتی که در حادثه زیان‌دیده فوت کرده باشد، ارائه گزارش معاینه جسد، جواز دفن، خلاصه رونوشت فوت، گواهی فوت، شناسنامه ابطال شده و برگ انحصار وراثت الزامی است.

بیمه نوینخسارت سرنشین بیمه نوین

 • صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی.
 • کروکی افسر کاردان فنی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری.
 • گزارش پاسگاه انتظامی ارسالی به دادگاه و برگه‌های بازجویی.
 • نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروهان و مصدومان.
 • گزارش معاینه جسد.
 • جواز دفن.
 • خلاصه رونوشت فوت.
 • اصل صورتحساب‌های هزینه‌های بیمارستانی در مورد مصدومان و مجروحان.
 • حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض دو طرف، حکم تجدید نظر و یا آخرین حکم قطعی مراجع رسیدگی کننده به موضوع
 • همچون رای دیوان عالی کشور.
 • سایر گزارش‌های مرتبط.
 • تصویر مصدق گواهینامه راننده مقصر حادثه.
 • برش (کوپن) بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر به ترتیب شماره
 • گواهی انحصار وراثت برای پرداخت سهم هر یک از بازماندگان.

بیمه داناخسارت سرنشین بیمه دانا

 • یک برگ اصل کوپن بیمه ثالث و حوادث راننده مقصر
 • اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه، کارت خودروی ایشان و کارت ملی راننده
 • کروکی تصادف
 • گزارشات وصورتجلسات نیروی انتظامی
 • اوراق بازجوئی از طرفین حادثه
 • گواهی‌های پزشکی قانونی
 • آرای دادگاه در صورت سیر مراحل قضایی و صدور رای
 • شناسنامه مصدوم و یا متوفی و کارت ملی ایشان و تصویرشناسنامه وکارت ملی وراث و یا ذینفعان خسارت در حوادث منجر به فوت.
 • در صورتی که در حادثه راننده فوت نموده باشد گزارش معاینه جسد، جواز دفن، خلاصه رونوشت وفات وشناسنامه ابطال شده راننده متوفی.
 • تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد.

بیمه کارآفرینخسارت سرنشین بیمه کارآفرین

 • صورت جلسه اولیه پاسگاه پلیس و کروکی افسر کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • اصل و تصویر گواهینامه راننده حادثه
 • تصویر اسناد مالکیت خودرو
 • برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه

بیمه ماخسارت سرنشین بیمه ما

 • اصل برش ( کوپن ) ” شخص ثالث ” مقصر حادثه
 • اصل گواهینامه مقصر حادثه
 •  کروکی تصادف
 • گزارشات نیروی انتظامی و برگه‌های بازجویی
 •  در صورت لزوم نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 •  نظریه پزشکی قانونی
 • صورت حساب هزینه‌های بیمارستانی
 •  قیم نامه در صورت داشتن صغیر
 • شناسنامه‌های مجروحین و متوفیان
 • در صورتیکه در حادثه، زیان‌دیده فوت نموده باشد ، گزارش معاینه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت فوت و گواهی فوت و شناسنامه ابطال شده و همچنین برگ انحصار وراثت الزامی می‌باشد.

بیمه‌بازار قدرت انتخاب بهترین بیمه

لطفا به این مقاله رای دهید:
امتیاز: ۵ از ۵ / تعداد نظرات: ۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.