پراید تافته‌ی جدا بافته؛ حتی از نگاه بیمه ثالث

بیمه شخص ثالث در کشور ما یک توفیق اجباری است که قیمت حق بیمه آن به پارامترهای متنوعی بستگی دارد.

این مواردشامل نوع ماشین، سال ساخت، سال تخفیف و… می‌شود. مثلا نرخ بیمه بر اساس نوع وسیله نقلیه متفاوت است وسیله‌های نقلیه سواری، بارکش و… هرکدام نرخ متفاوتی دارند.

اما نرخ همه سواری‌ها یکسان نیست. سواری‌های کمتر از ۴ سیلندر نرخ کمتر و بیش از ۴ سیلندر حق بیمه بیشتری باید بپردازند. از طرف دیگر، نرخ حق بیمه برای همه ۴ سیلندرها هم یکسان نیست.

اگر شما صاحب صاحب سه خودروی پیکان، پراید و سمند باشید؛ باید در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان – بدون تخفیف و بدون در نظرگرفتن مالیات و حق بیمه راننده- برای حق بیمه بپردازید.  اما اگر صاحب سایر خودروهای ۴سیلندر باشید شرایط متفاوت بوده و نرخ بیمه برای شما سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

هنوز مشخص نیست که دلیل منطقی و فنی برای این موضوع چیست. در شرایطی که نرخ بیمه برای برخی خودروهای پرخطر باید بیشتر باشد اما به ظاهر هدف قانون‌گذار از تصویب چنین قانونی این بوده که دارندگان خودروهای مورد استفاده توسط قشر متوسط و ضعیف، شامل حال تخفیف شود.

تا چندی پیش تلاش بر این بود که بیمه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند. اما این اتفاق نیافتاد و در تعیین میزان حق بیمه شخص ثالث خودروها مالیات بر ارزش افزوده را نیز لحاظ می‌کنند.

مقالات دیگر  نحوه دریافت خسارت از بیمه بدون کروکی
نظر یا پرسش خود را بنویسید