خرید آنلاین انواع بیمه

مزد اضافه‌کار

39
حمید پرسیده شده در 2 ماه قبل

سلام
دستمزد یک ساعت اضافه‌کار در سال ۹۷ چقدر است؟

1 جواب
الهام محمدی عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه قبل

سلام
مبنا محاسبه اضافه کار برابر با نرخ یک ساعت ضربدر ۱۴۰ درصد 

برای تعین نرخ یک ساعت باید نرخ یک روز را تقسیم بر ۷/۳۳ کنید تا نرخ یک ساعت کار عادی بدست بیاد.