خرید آنلاین انواع بیمه
مرور برچسب

برخورد خودرو با احشام

بیمه شخص ثالث و پرداخت خسارت برخورد خودرو با حیوانات (احشام)

 تصادف خودرو همیشه منجر به خسارت مالی و جانی به انسان‌ها نمی‌شود گاهی این برخورد با حیوانات است، اگر به روستاهای ایران سفر کرده باشید حتما با حیواناتی که اطراف جاده‌اند برخورد کردید که اگر احتیاط نکنید و یا سرعت خود را کاهش ندهید احتمال…