خرید آنلاین انواع بیمه
مرور برچسب

بیمه ثالث قسطی بدون چک

بیمه شخص ثالث اقساطی بدون چک در بیمه‌بازار

 خرید بیمه ثالث اجباریست و نداشتن آن عواقب زیادی دارد. حق‌ بیمه شخص ثالث خیلی هم ارزان نیست و پرداخت یک‌جا و نقد آن می‌تواند فشار زیادی را به مشتری وارد کند. برای همین بعضی نمایندگان برای رعایت حال مشتریان اقدام به فروش بیمه ثالث قسطی و…