مرور برچسب

بیمه زلزله

بیمه زلزله شرکت ایران

زلزله، دلهره این روزهای ایرانیان، لرزه‌های پی‌درپی در گوشه‌کنار کشورمان چنان ترسی در دل‌ها انداخته که بسیاری از افراد به فکر بیمه کردن منازل خود در برابر این پدیده طبیعی افتادند که اگر خدای‌ناکرده زلزله‌ای رخ داد، بیمه تا حد زیادی بتواند…

بیمه زلزله یکی از پوشش‌های اضافی بیمه آتش‌سوزی

بیمه زلزله چیست؟ بیمه زلزله یکی از پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی است و با پرداخت مبلغی اضافه، می‌توان انواع ساختمان‌های مسکونی و تجاری را در برابر خسارات ناشی از زلزله بیمه کرد. با خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی، خودبه‌خود سه خطر آتش‌سوزی، انفجار و…

پوشش‌های اضافی بیمه آتش‌سوزی

در مقالات گذشته به تعریف بیمه آتش سوزی و موارد اصلی تحت پوشش این بیمه پرداختیم. در صورتی که بیمه آتش سوزی پوشش‌های اضافی دیگری را نیز شامل می‌شود که با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می‌گیرند. در ادامه به توضیح هریک از آن‌ها…