خرید آنلاین انواع بیمه
مرور برچسب

پراید

پراید تافته‌ی جدا بافته؛ حتی از نگاه بیمه ثالث

بیمه شخص ثالث در کشور ما یک توفیق اجباری به حساب می‌آید که قیمت آن وابسته به پارامترهای متنوعی است. این موارد تاثیرگذار در قیمت بیمه شامل نوع ماشین، سال ساخت، سال تخفیف و... می‌باشد. چنانچه نرخ بیمه بر اساس نوع وسیله نقلیه متفاوت است؛…