مشاوره آنلاین بیمه عمر

با سامانه "مشاوره آنلاین بیمه عمر" بیمه بازار می‌توانید در هر زمان و هرجا، با پاسخ به تنها چند سؤال در مورد ترجیحاتتان، بهترین بیمه عمر را از بین شرکت‌های مختلف برای خود انتخاب کرده و آنلاین خریداری کنید.

کدام پوشش برای شما اولویت دارد؟
پوشش عمر: در صورت فوت بیمه‌شده، شركت بیمه مبلغ تعیین شده را به بازماندگان وی پرداخت می‌کند.
پوشش سرمایه‌گذاری: بخشي از مبالغ پرداختي بيمه‌گذار، سرمایه‌گذاري مي‌شود و بعد از اتمام مدت قرارداد به‌صورت یک‌جا به فرد پرداخت می‌شود.