در صورت تکمیل سفارش تا ساعت 7 بعد از ظهر در تمامی روزها، بیمه شما همان روز صادر می‌شود.
در صورت تکمیل سفارش تا ساعت 7 بعد از ظهر در تمامی روزها، بیمه شما همان روز صادر می‌شود.
تومان
مترمربع
تومان
تومان
زیر 12 سال
0
12 سال تا 65 سال
0
65 سال تا 70 سال
0
70 سال تا 75 سال
0
75 سال تا 80 سال
0
80 سال تا 85 سال
0
85 سال تا 100 سال
0
بالای 100 سال
0
تاریخ اتمام بیمه خود را وارد کنید تا به شما یاداوری کنیم
با ثبت یادآور یا خرید بیمه از بیمه‌بازار، ۱۵٪ تخفیف استفاده از خدمات آچاره دریافت کنید