تصادفات درصدی و مدارک لازم برای دریافت خسارت و تشکیل پرونده

برخی تصادفات ممکن است بین چند خودرو رخ بدهد که هرکدام به میزان درصد که زیان‌دیده هستند از بیمه ثالث طرف مقصر استفاده می‌کنند در ادامه به تعریف تصادفات درصدی مدارک لازم برای پرونده ثالث مالی و بدنه می‌پردازیم:

تصادفات درصدی:

در تصادفاتی که دو یا چند خودرو نسبت به یکدیگر، به میزان درصد مشخص مقصر تشخیص داده می‌شوند، هریک از طرفین به میزان درصدی که زیان‌دیده محسوب شدند، از محل بیمه شخص ثالث طرف مقصر استفاده می‌کنند و شرکت بیمه هم به میزان درصد تقصیر راننده، خسارت را جبران می‌کند.

در تصادفات درصدی حتما باید کروکی ترسیم شده باشد، و اگر حادثه دارای مجروح باشد یا خسارت بیش از سقف پوشش مالی بیمه‌ شخص ثالث مقصر باشد، کشیدن کروکی غیر سازشی ضروری است.

در تصادفات درصدی برای تشکیل پرونده شخص ثالث مالی چه مدارکی لازم است:

❇️ کروکی پلیس راهور

کروکی به صورت غیرسازشی ترسیم میشود که طرفین حق اعتراض به نظریه کارشناس بدوی را دارند.

❇️ در صورت اعتراض به کروکی اولیه نظریه هیات‌های کارشناسان رسمی دادگستری

❇️ تصویر بیمه نامه‌‌های معتبر شخص ثالث اتومبیل طرفین حادثه

❇️ تصویر کارت مشخصات خودرو طرفین حادثه

❇️ تصویر گواهینامه رانندگان حادثه

❇️ تصویر شناسنامه مالکیت خودرو زیان دیده

❇️ فاکتور اجرت تعمیرات و قیمت لوازم تعویضی

❇️ اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر

مدارک باید برابر اصل شده باشد.


مطالب مرتبط: دیه و پرداخت خسارت‌های جانی شخص ثالث


در تصادفات درصدی برای تشکیل پرونده بیمه بدنه چه مدارکی لازم است؟

❇️ اصل و تصویر بیمه بدنه به همراه الحاقیه صورت وجود

❇️ اصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه

❇️ کروکی سازشی و غیر سازشی

❇️ تصویر برگه بازجویی طرفین حادثه

❇️ تصویر گزارش‌های تکمیلی

❇️ نظریه هیات‌های کارشناسان رسمی دادگستری اگر به کروکی اعتراض دارید

مقالات دیگر  بیمه خودرو در ترکیه با حضور پررنگ شرکت‌های خارجی

❇️ تصویر برگه کروکی

❇️ تصویر چک خسارتی که از محل بیمه ثالث دریافت کرده است

❇️ اصل و تصویر گواهینامه راننده

❇️ اصل و تصویر کارت ملی بیمه‌گذار و راننده

❇️ اصل و تصویر شناسنامه مالکیت خودرو

❇️ اصل فاکتور هزینه‌های حمل و نقل وسیله نقلیه

❇️ اصل فاکتور اجرت تعمیرات و قیمت لوازم

نظر یا پرسش خود را بنویسید