مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده خسارت مالی بیمه ثالث (با گزارش سازش مقامات انتظامی)

در این مقاله مدارک لازم مورد نیاز برای بررسی خسارت مالی بیمه ثالث خودرو در حالتی که گزارش سازشی مقامات انتظامی موجود باشد، گفته شده است. کروکی سازشی زمانی مهیا می‌­شود که شروط زیر همگی مقرر باشند:

 1. خسارت وارد شده به زیان­دیده در حد تعهدات بیمه‌­ ثالث خودرو مقصر حادثه باشد.
 2. تصادف منجر به جرح یا فوت اشخاص نگردد.
 3. طرفین حادثه به نظر افسر تصادف معترض نباشند.

خرید بیمه شخص ثالث

مدارک لازم برای رسیدگی به خسارت مالی بیمه شخص ثالث

مدارک لازم جهت رسیدگی به خسارت مالی بیمه شخص ثالث در هریک از شرکت‌های بیمه به شرح زیر است:

بیمه ایران

 • اصل گزارش مقامات انتظامی (کروکی)
 • اصل و تصویر بیمه‌نامه زیان‌دیده و تصویر بیمه‌نامه مقصر حادثه
 • اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه‌نامه)
 • اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 • اصل و تصویر کارت ملی زیان‌دیده و تصویر کارت ملی مقصر
 • حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 • ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

بیمه البرز

 • ارائه اصل یا کپی برابر اصل کروکی سازش ممهور به مهر افسر ترسیم کننده کروکی و مهر منطقه یا پاسگاه راهنمایی و رانندگی (پلیس راه)
 • ارائه اصل مدارک طرفین حادثه (بیمه‌نامه، گواهینامه متناسب با نوع خودرو، کارت خودرو، کارت ملی)+ اصل کوپن بیمه نامه مقصر حادثه.
 • تا مبلغ ده میلیون ریال حضور راننده زیان‌دیده به همراه خودرو لازم و در مواردی که خسارت زیاندیده بیش از ده میلیون ریال باشد حضور طرفین حادثه به همراه خودروی مقصر و زیان‌دیده در واحد پرداخت خسارت ضروری می‌باشد.
مقالات دیگر  نمره منفی گواهینامه چیست؟

بیمه آسیا

 • اصل گزارش مقامات انتظامی (کروکی)
 • اصل و تصویر بیمه‌نامه زیان‌دیده و تصویر بیمه‌نامه مقصر حادثه
 • اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه‌­نامه)
 • اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 • اصل و تصویر کارت ملی زیان‌دیده و تصویر کارت ملی مقصر
 • ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

بیمه پارسیان

 • اصل بیمه‌­نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • برش کوپن بیمه‌­نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • گواهینامه طرفین حادثه
 • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
 • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی

بیمه پاسارگاد

 • اعلام خسارت حداکثر ظرف ۵ روز
 • اصل و کپی بیمه‌­­نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • یک عدد کوپن بیمه­‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل و کپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه
 • سند مالکیت خودرو زیان‌دیده
 • اصل کروکی و گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه
 • بازدید کارشناسی شرکت بیمه از خودرو زیان‌دیده و در صورت لزوم از خودرو مقصر حادثه

بیمه رازی

 • اصل کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث زیان‌دیده
 • گواهینامه‌های رانندگی مقصر و زیان‌دیده
 • کارت شناسایی خودرو مقصر حادثه
 • اصل سند مالکیت خودرو زیان‌دیده
 • اصل کروکی و گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه

بیمه نوین

 • ارائه برش بیمه‌نامه ویا گواهی صدور
 • گزارش مقامات انتظامی
 • گواهینامه رانندگی، کارت خودرو، کارت ملی مسئول حادثه
 • ارائه تصویر مصدق کلیه اوراق پرونده مرجع قضایی

بیمه دانا

 • اصل کوپن بیمه‌نامه شخص‌ثالث مقصر حادثه
 • اصل بیمه‌نامه شخص‌ثالث زیان‌دیده.
 • گواهینامه‌های رانندگی مقصر و زیان‌دیده و کارت ملی ایشان.
 • کارت شناسایی خودروی مقصر حادثه.
 • اصل سند مالکیت خودروی زیان‌دیده و کارت ملی مالک.
 • ارائه اصل کروکی سازشی و تصویر برابر اصل کروکی‌های قضایی و گزارشات مرتبط تصادف درخساراتی که بیش از سقف تعهدات اجباری مالی بیمه‌نامه می‌باشد.
 • در خسارات بالاتر از مبلغ بیست میلیون ریال مراجعه هر دو خودرو مقصر و زیان‌دیده قبل از بازسازی جهت بازدیدکارشناس شرکت بیمه الزامی است.
مقالات دیگر  نرخ حق بیمه شخص ثالث خودرو و موتور سیکلت در سال ۹۹ + جدول تعرفه

بیمه کارآفرین

 • مراجعه هر دو وسیله نقلیه مقصر و زیان‌دیده
 • ارائه اصل بیمه ثالث معتبر در زمان حادثه مقصر و زیان‌­دیده
 • ارائه اصل کارت مالکیت خودرو یا سند مقصر و زیان­‌دیده
 • ارائه گواهینامه راننده اتومبیل مقصر و زیان‌­دیده در زمان حادثه
 • ارائه کروکی و گزارش مقامات انتظامی

بیمه ما

 • اصل برش کوپن بیمه‌­نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل بیمه­‌نامه شخص ثالث زیان­‌دیده
 • گواهینامه­‌های رانندگی مقصر و زیان‌­دیده
 • کارت شناسائی خودرو مقصر حادثه
 • اصل سند مالکیت خودرو زیان­‌دیده
 • ارائه کروکی تصادف و گزارش مقامات انتظامی
نظر یا پرسش خود را بنویسید