خسارت

در برخورد خودرو با اشیا ثابت پرداخت خسارت چگونه است؟

لطفا به این مقاله رای دهید:
امتیاز: ۲.۷ از ۵ / تعداد نظرات: ۲۰

در مقالات گذشته به نحوه‌ی پرداخت خسارت در تصادف دو خودرو پرداختیم، در این مقاله قصد داریم به موضوع تصادف خودرو با شی ثابت مانند برخورد با تیر چراغ برق، گاردریل‌های خیابان… و نحوه‌ی جبران خسارت آن‌ها بپردازیم با ما همراه باشید:

رویه پرداخت خسارت پس از برخورد خودرو با اشیاء ثابت:

زمانی‌که یک خودرو با تاسیسات، تیرهای چراغ برق، تابلو‌های برق، سازمان شهرداری مانند درخت‌ها و نرده‌ها اداره راه و ترابری مانند گاردریلها برخورد کرده باشد، خسارت مسبب به هر میزان که مقصر باشد از محل بیمه شخص ثالث، با ارائه کروکی  قابل پرداخت می‌باشد.

ابتدا کروکی بسته به نوع تصادف بصورت سازشی یا غیر سازشی ترسیم می‌شود سپس کارشناسان اداره ذیربط (زیان دیده) با مراجعه به محل وقوع اقدام به برآورد زیان وارده نموده و مراتب را به شرکت بیمه اعلام می‌کنند که به دو صورت خسارت پرداخت می‌گردد:


برای استعلام بیمه شخص ثالث به سایت بیمه بازار مراجعه نمایید.


مراجعه مستقیم مقصر به شرکت بیمه با معرفی نامه:

در این مورد مقصر مدارک مورد نیاز از قبیل بیمه نامه، برش خسارت، تصویر برابر اصل شده گواهینامه، کارت خودرو، کروکی و اصل نامه معرفی نامه ضمیمه پرونده می‌کند و خسارت بعد از بازدید محل وقوع حادثه و تخمین خسارت وارده توسط ارزیاب خسارت شرکت بیمه مبلغ به حساب اداره مربوطه واریز می‌شود و چک خسارتی یا حواله جهت ارائه به آن سازمان تحویل مقصر می‌شود، شرکت‌های بیمه از مقصر حادثه در ازاء تحویل اسناد مالی یک وثیقه جهت اطمینان از تحویل فیش واریزی به آن سازمان دریافت می‌کند.

مراجعه مستقیم نماینده اداره یا سازمان مربوطه:

در این مورد نماینده اداره ذی‌ربط با در دست داشتن مدارک مسبب حادثه و معرفی نامه به شرکت بیمه مراجعه می‌کند که پس از بازدید محل وقوع حادثه و تخمین خسارت وارده توسط ارزیاب خسارت مبلغ خسارت بدون اخذ تضمین به حساب سپرده اداره مربوطه یا شماره حساب دیگر که در معرفی نامه اعلام شده است واریز می‌شود، همچنین چک خسارت تحویل خواهد شد.


مطالب مرتبط: بیمه شخص ثالث؛ بیمه حوادث سرنشین و جبران خسارت راننده مقصر