توان‌گری مالی شرکت‌های بیمه چیست و چه اهمیتی دارد؟

یکی از شاخص‌های مهم در تصمیم‌گیری خرید بیمه‌نامه از شرکت‌های مختلف بیمه شاخص توانگری مالی می‌باشد. این شاخص به ما می‌گوید که شرکت بیمه‌ای که انتخاب می‌کنیم توانایی ایفای تعهدات خود را دارد؟ سطوح توانگری مالی به ۵ دسته تقسیم می‌شود. که سطح ۱ بالاترین توانایی و سطح ۵ پایین ترین توانایی مالی را دارا هستند.

توانگری مالی شرکت‌های بیمه:

 

توانگری مالی نسبت سرمایه موجود به سرمایه مورد نیاز است برای مثال اگر شرکت بیمه‌ای ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه داشته باشد ولی سرمایه مورد نیازش ۲۰۰ میلیارد تومان باشد این به معنای توانگری پایین شرکت است و اگر این سرمایه زیر ۱۵۰ میلیارد باشد خطرناک است و باید به آن توجه شود.

منظور از سرمایه مورد نیاز حداقل سرمایه‌ای است که موسسه بیمه باید برای پوشش ریسک‌هائی که در معرض آن است در اختیار داشته باشد که بر‌اساس مدل سرمایه مبتنی بر ریسک تعیین شده است. در آئین‌نامه چهار ریسک شامل ریسک صدور بیمه‌نامه، ریسک بازار، ریسک اعتبار و ریسک نقدینگی منظور و برای تعیین هرکدام از ریسک‌ها از دو عامل ریسک‌‌نما و ضریب ریسک استفاده شده است .

⭐️ در نهایت توانگری مالی شرکت بیمه نشان‌گر اعتبار و قدرت آن شرکت در پرداخت خسارت‌های بالا و قبول ریسک‌های سنگین است.

توانگری مالی


مطالب مرتبط: بهترین بیمه شخص ثالث!!! آیا بیمه ثالث هم “بهترین” دارد؟​

توانگری مالی شرکت چه اهمیتی برای مشتریان دارد؟

توانایی سریع برآورد خسارت و سرعت عملکرد شرکت بیمه در پرداخت خسارت به زیان‌‌دیده در زمان بروز خسارت است. بنابراین هرچه توانگری مالی شرکت بیشتر باشد؛ این اطمینان را به مشتریان می‌دهد که با سرعت بیشتر و عملکرد بهتری خسارت را پرداخت کند.

مقالات دیگر  پوشش بیمه‌های تکمیلی برای سرطان

⭐️ میزان کف توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران ۱۰۰ است.

سطوح مختلف توانگری مالی شرکت‌های بیمه:

شرکت‌های سطح ۱

در وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر ۱۰۰ درصد و یا بیشتر است. این شرکت‌ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی خوبی برخوردارند.

نسبت توانگری مالی سطح ۲،

بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص‌های تعریف شده سطح ۲ توانگری به این معناست که شرکت‌های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را تقویت کنند.

 نسبت توانگری مالی سطح ۳،

بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است. برابر مقررات موجود، شرکت‌های بیمه ای که در سطح ۳ قرار می‌گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارائه کنند.

 نسبت توانگری مالی سطح ۴،

 

بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است. شرکت‌هایی که در سطح چهار قرار می گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را ارائه نمایند.

 

نسبت توانگری مالی سطح ۵،

کمتر از ۱۰ درصد است. چنانچه نسبت توانگری موسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت موسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال نماید.

توانگری مالی

طبق آخرین آمار منتشر شده سال ۹۵ توسط بیمه مرکزی:

✅ ۱۷ شرکت بیمه در سطح ۱ توانگری مالی قرار دارند.

✅ ۵ شرکت بیمه در سطح ۲ توانگری مالی قرار دارند.

✅ ۱ شرکت بیمه در سطح ۳ توانگری مالی قرار دارد.

✅ ۳ شرکت بیمه در سطح ۴ توانگری مالی قرار دارند.


مطالب مرتبط: بیمه شخص ثالث؛ بیمه حوادث سرنشین و جبران خسارت راننده مقصر

مقالات دیگر  دریافت خسارت سیار خودرو | معرفی مراکز پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه

بیمه‌بازار امکان مقایسه و خرید انواع بیمه‌ شخص ثالث، بدنه، آتش‌سوزی و زلزله و بیمه عمر را برای شما مشتریان عزیز فراهم کرده تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید!

نظر یا پرسش خود را بنویسید