بیمه حوادث سرنشین چیست؟

در تصادفات رانندگی ممکن است راننده خودروی مقصر، راننده خودروی آسیب‌دیده و سرنشینان هر دو خودرو دچار خسارات مالی و جانی شوند و بیمه‌های مختلفی برای جبران این خسارت وجود دارد. برای مثال، بیمه شخص ثالث راننده مقصر خسارات مالی و جانی راننده…

عواقب گرفتن بیمه بیکاری

امنیت شغلی برای تمامی کارکنان اهمیت زیادی دارد و بسیاری نگران روزی هستند که قرارداد آن‌ها به پایان برسد یا از کار خود اخراج شوند. در این شرایط، بیمه بیکاری می‌تواند ضررهای ناشی از دست دادن کار را جبران کند و امکان تأمین مخارج را فراهم سازد.…