توضیحات مختصر

بیمه زلزله

زلزله بیمه جداگانه‌ای ندارد و بیمه زلزله همان بیمه آتش‌سوزی است که پوشش زلزله هم دارد. بیمه آتش‌سوزی سه پوشش اصلی صاعقه، آتش‌سوزی و انفجار و پوشش‌های فرعی مختلفی دارد که زلزله یکی از پوشش‌های فرعی آن است. بنابراین با خرید بیمه زلزله ساختمان چهار پوشش صاعقه، آتش‌سوزی، انفجار و زلزله تحت پوشش قرار می‌گیرند.
خسارت‌های ناشی از رانش و حرکت زمین، جزو شرایط و تعهدات بیمه زلزله نیست و این خطرات دارای یک پوشش مستقل می‌باشند .

بیمه زلزله شرکت ایران

زلزله، دلهره این روزهای ایرانیان، لرزه‌های پی‌درپی در گوشه‌کنار کشورمان چنان ترسی در دل‌ها انداخته که بسیاری از افراد به فکر بیمه کردن منازل خود در برابر این پدیده طبیعی افتادند که اگر خدای‌ناکرده زلزله‌ای رخ داد، بیمه تا حد زیادی بتواند…

بیمه زلزله یکی از پوشش‌های اضافی بیمه آتش‌سوزی

در کشور ما زمانی بحث زلزله و مقابله با آن داغ می‌شود که زلزله‌ای بزرگ با تلفات زیاد رخ بدهد، اما بعد از مدتی از تب‌وتاب می‌افتد و ما می‌مانیم و ساختمان‌های غیر مقاوم و ترسی همیشگی از زلزله ویران‌گر! در کشورهای هم‌چون آمریکا و ژاپن زلزله…