بیمه عمر پس از فوت به چه کسی تعلق می‌گیرد؟

بیمه عمر پس از فوت بر اساس میزان حقِ بیمه و سال‌هایی که حق بیمه پرداخت شده به ذی‌نفعی که بیمه‌شده مشخص کرده است پرداخت می‌شود.

اما بیمه عمر پس از فوت به چه کسی تعلق می‌گیرد؟ بیمه عمر انواع مختلفی دارد ولی تقریبا تمامی انواع بیمه عمر از بیمه‌شده تقاضا می‌کنند تا در صورت فوت خود کسی را از اقوام درجه یک خود برای دریافت بیمه عمر معرفی کند.

در اکثر بیمه‌ها فرد نمی‌تواند اقوام درجه دو خود را برای دریافت بیمه عمر تعیین کند ولی در برخی بیمه‌ها معرفی دوستان یا خیریه‌ها مجاز است.

در صورتی که فردی برای دریافت غرامت فوت معرفی شده باشد، او از نظر شرکت بیمه فردی است که غرامت را دریافت خواهد کرد و در صورتی که فرد بیمه‌شده کسی را برای دریافت این غرامت مشخص نکرده باشد، وراث فرد فوت شده می‌توانند این غرامت بیمه عمر را دریافت کنند.

آیا چند نفر می‌توانند بیمه عمر را دریافت کنند؟

شرکت‌های بیمه از بیمه‌شده‌ای که در بیمه عمر سرمایه‌گذاری می‌کند درخواست می‌کنند تا برای دریافت اندوخته بیمه‌نامه، فردی از اقوام درجه یک به شرکت بیمه معرفی شود، بیمه‌شده می‌تواند افراد مختلف یا بیش از یک فرد را معرفی کند و همچنین اولویت دریافت و سهم هر فرد را نیز تعیین کند.

بیمه‌شده با اعلام اسامی،‌ اولویت‌بندی و همچنین تعیین سهم هر فرد میزان دریافت غرامت هر فرد را مشخص می‌کند.

در صورتی که بیمه‌شده در بیمه‌نامه عمر خود نام کسی را اعلام نکرده باشد، اندوخته بیمه عمر او بر اساس قانون ارث و میزان مشخص شده در قانون به ورثه قانونی تعلق خواهد گرفت.

بنابراین بیمه عمر پس از فوت به کسی که خود فرد فوت شده معرفی کرده پرداخت می‌شود و اگر فردی از سوی او مشخص نشده باشد این مبلغ به ورثه تعلق می‌گیرد.

بیمه عمر به چه اشخاصی تعلق می‌گیرد؟

بیمه عمر در درجه اول به ذی‌نفع یا ذی‌نفعان تعلق می‌گیرد. بیمه عمر پس از فوت فرد به فرد یا افرادی که نام آن‌ها در بیمه‌نامه ذکر شده است پرداخت می‌گردد.

ذی‌نفع بیمه عمر کیست؟

به‌طور کلی بیمه عمر به ذی‌نفع پرداخت می‌شود؛ ولی ذی‌نفع کیست؟ به فردی که بیمه‌گذار به عنوان دریافت‌کننده اندوخته بیمه عمر خود معرفی کرده است ذی‌نفع می‌گویند.

ذی‌نفع فردی است که در فرم درخواست شرکت بیمه از سوی بیمه‌شونده به عنوان ذی‌نفع معرفی شده تا پس از پایان مدت بیمه یا فوت او اندوخته بیمه عمر به او تعلق گیرد. ذی‌نفع در اکثر مواقع از اقوام درجه یک است.

منع قانونی برای معرفی فردی غیر از وراث وجود ندارد ولی قوانین شرکت‌های بیمه در این مورد با یکدیگر متفاوت است و برخی اجازه مشخص کردن فردی غیر از اقوام درجه یک یا ورثه به عنوان ذی‌نفع را نمی‌دهند.

برخی از انواع بیمه عمر اجازه معرفی فردی غیر از اقوام درجه یک را به عنوان ذی‌نفع می‌دهند و می‌توان حتی دوستان را در بیمه‌نامه ذی‌نفع تعیین کرد.

تقسیم اندوخته بیمه عمر بین ذی‌نفعان چگونه صورت می گیرد؟

بیمه‌شده می‌تواند در زمان قرارداد بیمه عمر خود نام افراد (ذی‌نفعان) و سهم هر یک را مشخص کند.

در صورتی که ذی‌نفعان اعلام شده باشند و سهم هر کس مشخص باشد، شرکت بیمه موظف است مطابق با قرارداد، سهم هر کس را پرداخت کند ولی در صورتی که ذی‌نفعان اعلام شده باشند ولی سهم هر کس مشخص نباشد، شرکت بیمه مبلغ غرامت با اندوخته بیمه عمر را بین ذی‌نفعان به شکل مساوی تقسیم می‌کند.

وراث قانونی چه زمانی قادر به دریافت بیمه عمر هستد؟

اگر بیمه‌شده فردی را برای دریافت اندوخته بیمه عمر خود پس از فوت معرفی نکرده باشد، این اندوخته مطابق قانون ارث میان وراث قانونی فرد تقسیم می‌شود.

اگر فردی به عنوان ذی‌نفع معرفی شده باشد وراث قانونی نمی‌توانند از اندوخته بیمه‌شده پس از فوت استفاده کنند، ولی در صورتی که ذی‌نفع مشخص نشده باشد تقسیم بیمه عمر بر اساس قانون ارث است و لزوما سهم ورثه با دیگری برابر نیست.

میزان بیمه عمر پرداختی پس از فوت چقدر است؟

میزان اندوخته بیمه عمر یا غرامت بیمه عمر یا مبلغی که پس از فوت به بازماندگان یا ذی‌نفعان پرداخت می‌شود به نوع بیمه عمر، مدت بیمه شدن بیمه‌شده و همچنین مبلغ حق بیمه بستگی دارد و در بیمه‌های عمر مختلف این رقم متفاوت است.

بیمه عمر فوت بر اثر حادثه ۱ تا ۳ برابر مبلغ بیمه عمر پس از فوت به صورت عادی است و این رقم نیز با توجه به نوع بیمه عمر مشخص می‌شود.

شرایط پرداخت بیمه عمر به بازماندگان چیست؟

ذکر اسم فرد به عنوان ذی‌نفع در شرایطی که بیمه‌گذار نام کسی را برای دریافت غرامت فوت اعلام کرده باشد برای دریافت بیمه عمر پس از فوت کافی است.

در صورتی که فرد، یکی از وراث قانونی فرد فوت شده باشد در مواردی که ذی‌نفع اعلام نشده است به صورت قانونی (مطابق تقسیم اموال و دارایی در قانون ارث) از غرامت بیمه عمر سهم می‌برد.

در این مقاله باهم دانستیم که بیمه عمر پس از فوت به دو صورت متفاوت به بازماندگان تعلق می‌گیرد، در صورتی که خود فرد فوت شده یا بیمه‌گذار نام فرد یا افرادی را به عنوان ذی‌نفع اعلام کرده باشد این مبلغ به آن‌ فرد یا افراد تعلق می‌گیرد و در صورتی که نام شخصی تعیین نشده باشد مبلغ بیمه عمر به وراث قانونی فرد فوت شده بر اساس قانون ارث تعلق می‌گیرد.

هم‌چنین درباره‌ی شرایط متفاوت بیمه‌های عمر با توجه به انواع مختلف این بیمه و شرکت ارائه‌دهنده صحبت کردیم.

بنابراین بهتر است نوع بیمه عمری که حق‌بیمه‌ای مناسب درآمد شما دارد و خدماتی متناسب با نیازهای شما ارائه می‌دهد را برای خرید انتخاب کنید.

با خرید آنلاین بیمه عمر از بیمه‌بازار علاوه بر امکان مقایه انواع بیمه و استعلام قیمت آن‌ها، می‌توانید مراحل مختلف خرید بیمه عمر از جمله پر کردن فرم ذی‌نفع را نیز به صورت آنلاین انجام دهید.

نظر یا پرسش خود را بنویسید