ثبت گواهینامه در بیمه شخص ثالث

شرکت‌های بیمه‌کننده زمان صدور یا تمدید بیمه شخص ثالث و طبق قانون جدید باید اقدام به ثبت گواهینامه در بیمه شخص ثالث کنند. ثبت گواهینامه در بیمه شخص ثالث یکی از قوانین جدید بیمه‌ای محسوب می‌شود که شرکت بیمه‌گر را به انجام این مورد ملزم…

بهترین زمان تمدید بیمه شخص ثالث

یکی از مهم‌ترین موارد در زمان تمدید بیمه شخص ثالث این است که با تمدید به‌موقع می‌توانید از مشکلات و آسیب‌هایی که جبران آن‌ها بسیار سخت است، جلوگیری کنید. تمدید بیمه شخص ثالث از نظر قانونی یکی از موارد اجباری است و در صورت عدم انجام این کار…