خرید آنلاین انواع بیمه از بیمه بازار

بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما را بهتر بشناسید

بیمه تأمین اجتماعی خویش‌فرما که به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شوند، دسته‌ای دیگر از بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که مهمترین تفاوت آن‌ها با بیمه اجباری، همان‌گونه که از اسم این نوع بیمه مشخص است، آن است که پرداخت حق بیمه از سوی خود شخص و دولت است.

فهرست مطالب این نوشته:

انواع بیمه تامین اجتماعی

بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه به دو دسته بیمه اجباری و بیمه خویش‌فرما تقسیم می‌شود:

بیمه اجباری: این بیمه مشمول تمام کسانی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و… کار می‌کنند.

بیمه خویش فرما:  این بیمه به دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شود که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

بیمه اختیاری:

برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود، حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت کند.

متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند:

 • دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.
 • هر دو سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.
 • مبلغ حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند، در صورت پرداخت نکردن حق بیمه این قرارداد از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود.

بیمه شدگان اختیاری می‌توانند کل خدمات از قبیل مســتمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، هزینه‌های پروتز و اروتز، هزینه کفن‌ودفن و کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را دریافت کنند.

بیمه بیکاری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و مزایای کار شامل بیمه شدگان اختیاری نمی‌شود.

بیمه صاحبان حرف و مشاغل:

این بیمه برای کسانی است که به حرفه یا شغلی با داشتن کارگر یا به تنهایی مشغول به کار هستند(به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراکز ذیصلاح یا به تشخیص هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) و مشمول مقررات حمایتی خاصی نمی‌باشند.

در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نوع پرداخت حق بیمه وجود دارد:

بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با ۱۲درصد:

در این نوع بیمه فقط خدمات مربوط به بازنشستگی ارائه می‌شود.

بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با ۱۴ درصد:

در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه‌شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده اصلی ارائه می‌شود.

بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی با ۱۸ درصد:

در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همچنین خدمات مربوط به ازکارافتادگی کلی غیرناشــی از کار به این گروه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. این بیمه شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمی‌شود، چون این موارد فقط به لحاظ حوادث ناشی از کار مطرح می‌شوند که کار در بیمه‌های خویش‌فرما به دلیل عدم وجود کارفرما و اشــتغال موضوع حوادث ناشی از کار منتفی است.

 

بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی کلی و درمان:

با ۱۸ درصد دستمزد توافق‌شده همراه هزینه درمان به صورت سرانه

حق‌بیمه درمان در این نوع بیمه با توجه به افراد تحت تکفل به صورت ســرانه ماهانه دریافت می‌شود. ســرانه درمان هر سال توسط شورای عالی درمان تعیین می‌شود. در سال ۹۸ سرانه درمان ۴۴۰ هزار ریال تعیین شده است.

بنابراین در بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد پرداخت ۱۸ درصد حق‌بیمه و پرداخت ســرانه درمان به ازای هر نفر افراد تحت تکفل برای هرماه موجب اســتفاده کامل از خدمات کامل سازمان به‌جز مواردی که در بیمه اجباری وجود دارد می‌شود.

خدمات بیمه بیکاری، کمک‌هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز در این نوع بیمه ارائه نمی‌شود.

سوابق ناشی از بیمه خویش فرما (اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد) صرفاً سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می گردند، جز سابقه کار فرد حساب نمی‌شود.

مبلغ بیمه خویش فرما ۹۸ چقدر است؟

مبلغ بیمه خویش فرما در سال ۹۸ برای هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است. در زیر نرخ بیمه تامین اجتماعی خویش فرما برای این دو نوع از بیمه محاسبه شده است:

نرخ بیمه اختیاری تامین اجتماعی در سال ۹۸

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق است که می‌بایست آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.

نرخ بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی در سال ۹۸

مبلغ حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ متناسب با  نوع  حق بیمه پرداختی متفاوت بوده و به صورت زیر است:

  • در نرخ ۱۸%    بدون درمان ۲۸۲۱۳۹۹ ریال
  • در نرخ ۱۴%    بدون درمان ۲۱۹۴۴۲۱ ریال
  • در نرخ ۱۲%    بدون درمان ۱۸۸۰۹۳۲ ریال

  حق بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد درماه‌هایی که ۳۰ روزه هستند براساس حداقل دستمزد :

  • در نرخ ۱۸%    بدون درمان ۲۷۳۰۳۸۶ ریال
  •  در نرخ ۱۴%    بدون درمان ۲۱۲۳۶۳۳ ریال
  • در نرخ ۱۲%    بدون درمان ۱۸۲۰۲۵۷  ریال

   

چنانچه متقاضی دریافت دفترچه خدمات درمانی باشید، بایستی برای هر دفترچه بیمه علاوه بر پرداخت حق بیمه برای هر نفر در ماه حق سرانه درمان آن را پرداخت کنید. مبلغ حق سرانه درمان سال ۹۸، ۴۴۰۰۰۰ ریال است.


حتما بخوانید:

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

شرایط بیمه تامین اجتماعی خویش فرما

شرایط بیمه تامین اجتماعی خویش فرما در هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است که در زیر شرایط لازم برای هر کدام بیان شده است:

شرایط بیمه اختیاری تامین اجتماعی

شرایط لازم برای ثبت نام و عضویت در بیمه اختیاری تامین اجتماعی عبارتند از:

 

 • متقاضی بیمه نباید در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار باشد.
 • دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
 • دارا بودن حداکثر ۵۰ سال سن( مرد و زن)

در صورتی که هنگام تقاضای بیمه اختیاری سن متقاضی بیش از ۵۵ سال باشد بایستی معادل مدت مازاد سنی، سابقه حق بیمه را بپردازد.

به طور مثال اگر متقاضی هنگام تقاضای بیمه ۶۰ سال سن داشته باشد بایستی هنگام درخواست بیمه ۵ سال حق بیمه پرداخت کند.

 • در صورت داشتن بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه با هر سنی می‌توانید بیمه اختیاری تامین اجتماعی شوید. مبنای پرداخت حق بیمه در این افراد برابر است با میانگین دستمزد پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ تقاضا با شرط اینکه این مبلغ کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا نباشد.

 

شرایط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی

کسانی می‌توانند تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی قرار بگیرند که شرایط زیر را داشته باشند:

 • داشتن حداکثر ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان
 • در صورتی که هنگام تقاضای این بیمه سن متقاضی بیش از حداکثر سن مورد نظر باشد بایستی دو برابر مدت مازاد سنی، دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد.

به طور مثال اگر یک مرد هنگام تقاضای بیمه ۵۵ سال سن داشته باشد در صورت داشتن ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند از چنین بیمه‌ای بهره‌مند شود.

 • در صورت داشتن بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه با هر سنی می‌توانید بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی شوید.

مدارک لازم برای بیمه خویش فرما تامین اجتماعی

مدارک لازم برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی خویش فرما در هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است که در زیر مدارک لازم برای هر کدام بیان شده است:

مدارک لازم برای بیمه اختیاری تامین اجتماعی

متقاضی بیمه اختیاری برای دریافت بیمه اختیاری تامین اجتماعی بایستی به شعبه تامین اجتماعی که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است مراجعه کند و فرم مربوطه را دریافت کرده و تکمیل نماید، سپس آن را همراه یک قطعه عکس و رسید اخذشده از شعبه ارائه کند. در صورتی که قبل از قطع بیمه ۳۶۵ روز به طور پیوسته دارای سابقه بیمه باشید و تاریخ قطع بیمه کمتر از ۹ ماه باشد نیاز به اعزام به معاینات پزشکی نیست.

شعبه موظف است وضعیت متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق او حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه، بررسی کرده و نتیجه را اعلام نماید.

چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد می‌بایست حداکثر در مدت بیست روز از تاریخ اعلام برای انعقاد قرارداد به شــعبه مراجعه کند و حق بیمه تعیین شده را حداکثر در مدت ده روز پس از انعقاد قــرارداد بیمه اختیاری از تاریخ درخواســت به صورت یکجا پرداخت کند.


حتما بخوانید:

بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه

مدارک لازم برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی

متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای دریافت این بیمه می تواند با ارائه مدارک زیر به نزدیک ترین شعبه تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه و ثبت نام نماید.

 1. اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل
 3. ارائه سه  قطعه عکس ۴*٣
 4. ارائه تصویر مستندات شغلی (این گزینه در صورتی نیاز است که اشتغال به کار متقاضی مستلزم دارا بودن پروانه یا مجوز اشتغال باشد)

تفاوت بیمه اختیاری با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

  • در بیمه اختیاری متقاضی بایستی حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
  • حداکثر سن در بیمه اختیاری برای خانم‌ها ۵۰ سال است ولی در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حداکثر سن برای خانم‌ها ۴۵ سال است.
  • حق‌بیمه‌ی، بیمه اختیاری  ۲۶ درصد است.
  • در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نرخ حق بیمه ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد وجود دارد.
  • کمک ‌هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعلق نمی‌گیرد.

 

در تصویر زیر، می‌توانید همه اطلاعات فوق را بصورت خلاصه مشاهده کنید:

بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما


از دست ندهید:

مشاهده سوابق بیمه با موبایل (با کد USSD)

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت بیمه بیکاری

مقدار عیدی سال ۹۸ چقدر است؟

استعلام بیمه شخص ثالث آسیا

بیمه مسافرتی سامان

لطفا به این مقاله رای دهید:
امتیاز: ۳ از ۵ / تعداد نظرات: ۱۸۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

33 نظرات
 1. افسانه می گوید

  سلام ، من ۷ سال جایی کار کردم و بیمه داشتم بعد از اون تا الان بیمه زنان خانه دار هستم البته چند بار دیر حق بیمه پرداخت کردم و دوباره قرار داد بستم الان ۴۳ سال سن دارم با ۱۸ سال سابقه ، آیا دوسال دیگه میتونم بازنشستگی بگیرم

 2. حسین می گوید

  سلام وقت بخیر سرپرست خانواده ای که ۹سال بیمه خویش فرما است در صورت فوت کردن چقدر مستمری به خانواده اش تعلق میگیره

 3. فهیمه می گوید

  سلام. من ۹ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم. میخواهم باردار بشوم و از مزایای غرامت ایام بارداری استفاده کنم ولی نمیتوانم در این مدت سرکار بروم. بیمه اختیاری برای من مناسب است؟ایا این بیمه سابقه ۹ ساله من را برای باز نشستگی در نظر می گیرد؟

  1. راهنمای بیمه بازار می گوید

   با سلام
   کاربر گرامی جهت کسب اطلاعات در این زمینه لطفا با شماره ۱۴۲۰ تماس حاصل نمایید.
   با تشکر از همراهیتان

 4. محسن می گوید

  باسلام؛ بنده ۳۰ سالم هست و قبلا تحت تکفل بیمه تامین اجتماعی رانندگان پدرم بوده ام و بدلیل تمام شدن تحصیلات هیچ گونه بیمه ای ندارم. اکنون شاغل هم نیستم. و پرداختی یکماه رو هم نداشته ام. چگونه میتوانم برای بیمه خویش فرما اقدام کنم؟!
  با تشکر

  1. راهنمای بیمه بازار می گوید

   با سلام
   کاربر گرامی با توجه به شرایطی که فرمودین درصورت نداشتن سابقه ی بیمه (عدم واریزی حق بیمه از جانب خودتان) فقط در صورت داشتن کارت پایان خدمت امکان ثبت نام بیمه خویش فرما فراهم است.
   با تشکر از همراهیتان

 5. بهنام می گوید

  سلام
  من میخوام خویش فرما واریز کنم برای خودم دفترچه بگیرم چقدر باید ماهیانه واریز کنم

 6. مهدی می گوید

  سلام . وقتتون بخیر و خدا قوت
  در حق بیمه ۱۲ درصد مشاغل آزاد اگر دفترچه بیمه با سرانه ۴۴۰۰۰ تومان رو داشته باشیم ، هزینه بیماری های سخت مثل سرطان و دیابت و یا عمل های جراحی و هزینه ی آزمایشات و داروهای کمیاب توسط دفترچه بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشه؟ یا حداقل بخشی از این هزینه ها پرداخت میشه؟

 7. زینب می گوید

  سلام ببخشید من ۹ ماه شاغل بودن بیمه بودم الان دیگه شاغل نیستم میخاسم بیمه کنم خودم رو فقط برا سابقه دفترچه درمانی نمیخام ماهی چند باید خالی کنم؟

  1. پریسا حسنی راد می گوید

   سلام
   دوست عزیز شما میتونید بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد رو با پرداخت ۱۲ یا ۱۴ درصد از حقوق انتخاب کنید که نرخش براتون به ترتیب حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ تومان است.

 8. میثم می گوید

  برای حق بیمه خویش فرما میشه فقط قسمت مربوط به بازنشستگی پرداخت بشه ؟ سابقه بیمش برام مهمه ..چیزای دیگش فعلا نمیخوام مث دفترچه و فوت و از کارافتادگی و…..

  1. پریسا حسنی راد می گوید

   سلام
   بله دوست عزیز

  2. حمید ریاحی می گوید

   سلام.آیا اشخاص ساکن و شهروند سایر کشورها میتوانند از بیمه اختیاری استفاده نمایند؟

   1. پریسا حسنی راد می گوید

    با سلام
    دوست عزیز شما می‌توانید از بیمه ایرانیان خارج از کشور تامین اجتماعی استفاده کنید.

 9. جلال می گوید

  سلام مبلغ حق بیمه خویش فرما چقدره؟

  1. پریسا حسنی راد می گوید

   با سلام
   مبلغ بیمه حدودا ۳۰۰ تومان است البته این مبلغ بستگی به شغل فرد دارد.

 10. Ellie می گوید

  سلام
  من روانشناس هستم .چه بیمه ای مناسب من است .تا حالا سابقه بیمه ندارم .لطفا راهنمایی بفرمائید.

  1. پریسا حسنی راد می گوید

   با سلام
   برای دریافت مشاوره خرید بیمه با شماره ۰۲۱۵۴۸۹۷۰۰۰ تماس بگیرید.

 11. هادی می گوید

  سلام. بنده معلول جسمی حرکتی هستم. شغلی ندارم .خواستم بدونم کدوم بیمه رو انتخاب کنم که دفترچه درمانی نداشته باشه چون فقط میخام فقط از مستمری بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال ِ بیمه استفاده کنم. در واقع میخام بیمه ای باشه که بنده بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال حقوق بگیر بشم.

  1. الهام محمدی می گوید

   سلام میتونین از بیمه های عمر استفاده کنید

 12. ناستینکا می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید . همسرم ۴۹ سال و کار آزاد دارد و هیچ گونه سابقه بیمه ندارد . برای بیمه خویش فرما چه باید انجام دهد ؟ لطفا راهنمایی فرمایید . متشکرم

  1. الهام محمدی می گوید

   سلام همسرتون میتونن به صورت بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد تحت پوشش قرار بگیرن. مدارکی مثل کارت ملی، شناسنامه خودشون و اعضای خانوادشون رو ببرن و بعد از ثبت نام اولین حق بیمه رو پرداخت کنن و تحت پوشش قرار بگیرن.

 13. نازنین می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید . همسرم ۴۹ سال و کار آزاد دارد و هیچ گونه سابقه بیمه ندارد . برای بیمه خویش فرما چه باید انجام دهد ؟ لطفا راهنمایی فرمایید . متشکرم

 14. سارا می گوید

  با سلام.من ۲۸ساله هستم و ۲۸ساله که بیمه تامین اجتماعی بودم ولی دو ماهه ازدواج کردم و از بیمه پدرم خارج شدم همسرم دفتر پیشخوان دولت از خودش داره ولی خودش رو بیمه نکرده و منم الان بیمه نیستم میخوایم اقدام کنیم برای بیمه کدوم یک از طرح ها رو میتوانیم انتخاب کنیم.اگر امکان داره راهنماییم کنید که از ابتدا باید به کجا بروم و چگونه اقدام کنم.باتشکر

 15. ساسان می گوید

  وقت بخیر کارت مهارت فنی حرفه ای شامل بیمه خویش فرما می شود؟ اگر کار داشته باشیم یا نداشته باشیم. چون ساعت کار در هفته بستگی به پیشنهاد کاری دارد.

 16. komix می گوید

  سلام وقت بخیر ممنون از سایت خوبتون
  من الان بیمه اختیاری هستم و متاهل
  میخاستم بدونم چه طور میتونم خانومم رو بیمه تکمیلی کنم؟

  1. الهام محمدی می گوید

   سلام از طریق صنف شغلیتون و یا به وصورت بیمه های تکمیلی انفرادی مثل سامان، ملت …

 17. امید قدمی می گوید

  سلام ، یک سوال داشتم ، من خودم بیمە هستم مادرم تحت تکفل من است می خوام براش دفترچەخدمات درمانی بگیرم شرایتش چجوری ایا سنش هم مهم است.
  با تشکر

  1. الهام محمدی می گوید

   سلام منظورتون بیمه درمان تکمیلی هست؟ چون اگر تحت تکفل هستن که میتونن از دفترچه تامین اجتماعی استفاده کنن

   1. سارا می گوید

    با سلام.من ۲۸ساله هستم و ۲۸ساله که بیمه تامین اجتماعی بودم ولی دو ماهه ازدواج کردم و از بیمه پدرم خارج شدم همسرم دفتر پیشخوان دولت از خودش داره ولی خودش رو بیمه نکرده و منم الان بیمه نیستم میخوایم اقدام کنیم برای بیمه کدوم یک از طرح ها رو میتوانیم انتخاب کنیم.اگر امکان داره راهنماییم کنید که از ابتدا باید به کجا بروم و چگونه اقدام کنم.باتشکر

    1. الهام محمدی می گوید

     سلام هم میتونین بیمه اجباری خویش فرما و هم بیمه مشاغل ازاد کنین.

 18. امین بروغنی می گوید

  خیلی ممنون از وقتی که برای این مطلب گداشتید

  1. الهام محمدی می گوید

   سلام ممنون از شما