فرانشیز و نقش آن در صنعت بیمه

فرانشیز عبارتی آشنا برای عمده مشتریان بیمه، از بیمه سلامت گرفته تا بیمه خودرو، می‌باشد. اما شاید کمتر کسی از جزیئات و فلسفه‌ی وجودی آن آگاه باشد. به این منظور بیمه بازار در این مقاله به ارائه توضیحاتی پیرامون فرانشیز می‌پردازد.

معنای فرانشیز و نحوه عملکرد

فرانشیز به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که به عهده بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد، همچنین برای آنکه شرکت بیمه خسارتی پرداخت کند بایستی میزان خسارت از فرانشیز بالاتر باشد. با اصطلاح فرانشیز همه بیمه‌گران و حتی بیمه‌گذاران آشنایی دارند و می‌دانند منظور از آن قسمتی از خسارت  است که بیمه‌گر پرداخت نمی‌کند و به عهده بیمه‌گذار باقی می‌ماند. فرانشیز تلفظ فرانسوی franchise است و به این کلمه در انگلیسی فرانچایز گفته می‌شود. ریشه این واژه لاتین است و به معنی معافیت و اغماض می‌باشد. در اصطلاح فنی بخشی از خسارت است که در رابطه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار از آن اغماض و صرفنظر می‌شود.

در عمل منظور از این کلمه در رابطه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار میزانی از خسارت است که بهرحال به عهده بیمه‌گذار می‌باشد. مثلاً اگر در یک بیمه نامه رقم تعیین شده برای فرانشیز صدهزار ریال باشد این مبلغ از خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد. اگر خسارت سیصد هزار ریال باشد بیمه‌گر دویست هزار پرداخت خواهد کرد و اگر خسارت صدهزار ریال و یا کمتر باشد پرداختی صورت نخواهد گرفت. اما این ترتیب با معنای لغوی فرانشیز مطابقت ندارد. زیرا اگر معنای لغوی آن اغماض و یا صرف نظر کردن است بایستی از خسارت تا صدهزار ریال صرفنظر شود ولی اگر خسارت بیش از این مقدار بود تماما پرداخت گردد. در مثال بالا خسارت سیصد هزار ریالی بایستی به طور کامل جبران شود. در کشور ما از ابتدا در مورد اجراء فرانشیز چنین اشتباهی صورت گرفته و در حال حاضر به صورت یک عرف مسلم درآمده است.

انواع فرانشیز

با توجه به رشته بیمه مورد نظر و همچنین شرکت ارائه دهنده پوشش بیمه فرانشیز میتواند به طرق مختلفی در قرارداد بیمه در نظر گرفته شود. اما تمامی سناریوهای محاسبه میزان فرانشیز از سه حالت خارج نیست که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

 1. به صورت رقم ثابت و معیّن
 2. به عنوان درصدی از مبلغ بیمه. در این حالت هرچه مبلغ بیمه بیش‌تر باشد فرانشیز نیز افزایش می‌یابد.
 3. به عنوان درصدی از مبلغ خسارت. در این حالت بیمه‌گذار در پرداخت درصد کوچکی از خسارت با بیمه‌گر سهیم است.

علت پرداخت فرانشیز

 1. با توجه به اینکه پرداخت آن بصورت نسبی از تعهد بیمه‌گر کاسته و بیمه‌گذار را در جبران خسارات وارده سهیم می‌کند، این پدیده منجر به کاهش قیمت بیمه می‌شود. چراکه قیمت بیمه ارتباط مستقیمی با میزان ریسک موضوع بیمه دارد و چنانچه فرانشیز از میزان ریسکی که متوجه شرکتهاست می‌کاهد، منجر به کاهش قیمت بیمه نیز می‌گردد.
 2. وجودآن در بسیاری موارد موجب توجه بیشتر بیمه‌گذار به رعایت تدابیر احتیاطی و از جمله مقررات رانندگی و ضوابط حرف‌های می‌شود و این به سود جامعه است.
 3. در بعضی موارد وجود آن موجب کاهش استفاده بیمه‌گذار از پوشش ببیمه‌ای می‌شود، مثلاً در بیمه درمان وجود فرانشیز مانع از مراجعات مکرر و صرفاً احتیاطی و ناشی از وسواس بیمه شده به مراکز درمانی و پزشک می‌شود.
 4. وجود آن مراجعات بیمه‌گذاران را برای دریافت خسارت‌هایی جزیی منتفی می‌کند و این خود در هزینه‌های اداری بیمه گر اثر قابل ملاحظه‌ای دارد. کاهش هزینه‌های اداری نیز میتواند موجی برای ارزانتر شدن حق بیمه‌ها باشد.

چند نکته مهم در مورد فرانشیز

 1. در بیمه‌ آتش سوزی غالباً از اعمال فرانشیز خودداری می‌شود زیرا معمولاً خسارت‌های آتش سوزی ارقام بزرگی را تشکیل می‌دهد و کسر مبالغ جزیی فرانشیز اثر قابل توجهی در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار ندارد. فقط در پوشش‌هایی که به عنوان خطرات اضافی در بیمه نامه های آتش سوزی ارایه می‌شود اعمال فرانشیز متداول است. بطور مثال، در بیمه زلزله فرانشیز ۱۵ درصد خسارت است.
 2. معمولاً در بیمه‌های مهندسی فرانشیز قابل توجهی اعمال می‌شود.
 3. در بیمه‌های عمر فرانشیز نه متداول است و نه توجیه دارد. بیمه‌گذار علاقمند است سرمایه بیمه عمر با مبلغ معین داشته باشد و لذا کسر مبلغی از آن بابت فرانشیز موردی ندارد.
 4. در بیمه بدنه اتومبیل فرانشیز به طور معمول وجود دارد و میزان آن بسته به نوع خسارت متغیر است.

نظر یا پرسش خود را بنویسید