شرکت های بیمه در ایران

مقایسه شرکت‌های بیمه

با امکان مقایسه شرکت های بیمه در بیمه‌بازار، اولین گام در خرید آنلاین بهترین بیمه را مطمئن‌تر بردارید

تعداد شعب
تعداد شعب پرداخت خسارت بیمه در سطح کشور
زمان پاسخگویی
متوسط تعداد روز زمان پاسخگویی شرکت بیمه پس از ثبت شکایت
مالکیت
نوع مالکیت تجاری شرکت بیمه مورد نظر
سهم از بازار
درصد سهم ھر شرکت از بازار فروش بیمه
رتبه رضایت مشتریان
رتبه رضایت مشتریان
سطح توانگری
قدرت پرداخت خسارت و قبول ریسک شرکت بیمه
تعداد شعب
209
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
34.5
رتبه رضایت مشتریان
16
سطح توانگری
4
تعداد شعب
100
زمان پاسخگویی
1
سهم از بازار
9.8
رتبه رضایت مشتریان
18
سطح توانگری
5
تعداد شعب
66
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
4.5
رتبه رضایت مشتریان
15
سطح توانگری
5
تعداد شعب
76
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
6.8
رتبه رضایت مشتریان
19
سطح توانگری
5
تعداد شعب
34
زمان پاسخگویی
1
سهم از بازار
3.6
رتبه رضایت مشتریان
20
سطح توانگری
5
تعداد شعب
56
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
5.6
رتبه رضایت مشتریان
9
سطح توانگری
5
تعداد شعب
44
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
1.9
رتبه رضایت مشتریان
13
سطح توانگری
5
تعداد شعب
60
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
3.6
رتبه رضایت مشتریان
11
سطح توانگری
4
تعداد شعب
48
زمان پاسخگویی
4
سهم از بازار
2.2
رتبه رضایت مشتریان
7
سطح توانگری
5
تعداد شعب
83
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
5.1
رتبه رضایت مشتریان
12
سطح توانگری
5
تعداد شعب
55
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
2.4
رتبه رضایت مشتریان
1
سطح توانگری
5
تعداد شعب
8
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
1.6
رتبه رضایت مشتریان
6
سطح توانگری
5
تعداد شعب
54
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
1.8
رتبه رضایت مشتریان
10
سطح توانگری
4
تعداد شعب
35
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
1.3
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
32
زمان پاسخگویی
5
سهم از بازار
0.4
رتبه رضایت مشتریان
2
سطح توانگری
5
تعداد شعب
36
زمان پاسخگویی
36
سهم از بازار
0.8
رتبه رضایت مشتریان
10
سطح توانگری
4
تعداد شعب
34
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
1.3
رتبه رضایت مشتریان
14
سطح توانگری
5
تعداد شعب
36
زمان پاسخگویی
8
سهم از بازار
0.5
رتبه رضایت مشتریان
3
سطح توانگری
5
تعداد شعب
29
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
2.2
رتبه رضایت مشتریان
17
سطح توانگری
5
تعداد شعب
39
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
1.3
رتبه رضایت مشتریان
5
سطح توانگری
5
تعداد شعب
5
زمان پاسخگویی
26
سهم از بازار
0.2
سطح توانگری
5
تعداد شعب
1
سطح توانگری
1
تعداد شعب
24
رتبه رضایت مشتریان
21
سطح توانگری
5
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
0.6
سطح توانگری
5
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به بیمه بازار می باشد
بیمه مرکزی
تحت نظارت بیمه مرکزی