بیمه‌بازار
عیدی شما:
00000 تومان

محاسبه آنلاین عیدی و پاداش سال 1401

تمامی کارفرمایان کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار موظف هستند به هرکدام از کارگران خود نسبت به یکسال کار، معادل 60 روز از آخرین حقوق، مبلغی را تحت عنوان عیدی پرداخت کنند. نحوه محاسبه عیدی و پاداش هرساله به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارمندان در ماه‌های پایانی سال تبدیل می‌شود. برای محاسبه آنلاین عیدی و سنوات 1401، کافیست در همین صفحه تعداد روز‌های کارکرد و حقوق اصلی + مزایای مستمر را وارد نمایید تا با استفاده از ابزار محاسبه آنلاین عیدی و پاداش بیمه بازار از مبلغ دریافتی خود مطلع شوید.

نحوه محاسبه عیدی 

محاسبه عیدی به این صورت است که ابتدا حقوق کارگر در یک سال را محاسبه می‌شود، عدد حاصل با مبلغ عیدی جمع شده و در نهایت رقم مالیات از آن کسر می‌شود. از این رو نحوه محاسبه عیدی برای کارگرانی که حداقل یک سال کار کرده‌اند با کارگرانی که کمتر از دوازده ماه مشغول به کار بوده‌اند متفاوت است.   

فرمول محاسبه حداکثر عیدی سال 1401

حداکثر عیدی سال 1401 بر اساس یک سال کار، به نسبت دستمزد 90 روز آخر سال کارمند تعیین می‌شود. طبق قانون، میزان عیدی پرداختی نباید از معادل 3 ماه دستمزد کارگر در همان سال بیشتر باشد.  

 

حداکثر عیدی سال 1401 = 90 × حداقل دستمزد روزانه

 

(حداقل دستمزد روزانه وزارت کار در سال 1401، 167,190 تومان است)

فرمول محاسبه حداقل عیدی سال 1401

حداقل عیدی سال 1401 در ازای یک سال کار، معادل با 60 روز آخرین دستمزد کارمند تعیین می‌شود. فرمول محاسبه حداقل عیدی به صورت زیر است:

 

حداقل عیدی سال 1401 = 60 × حداقل دستمزد روزانه

 

(حداقل دستمزد روزانه وزارت کار در سال 1401، 167,190 تومان است)

محاسبه عیدی کارگران با سابقه کمتر از یک سال

 فرمول محاسبه عیدی کارگرانی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند به شرح زیر است: 


حقوق ماهیانه × تعداد ماه کارکرد ÷ 12 = مبلغ عیدی

عیدی و پاداش پرداختی

از آنجایی که عیدی جزو درآمد ثابت افراد محسوب می‌شود، مبلغ خالص آن مشمول مالیات خواهد شد. میزان مالیات در محاسبه عیدی بسته به مقدار حقوق، معافیت‌های مالیاتی و مدت زمان خدمت فرد متفاوت است.

نحوه محاسبه عیدی کارگران نیمه وقت و ساعتی

بر اساس ماده 39 قانون کار، عیدی کارگران نیمه وقت بر اساس نسبت به ساعت کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود. همچنین برای محاسبه عیدی کارگرانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند، میانگین حقوق 3 ماه آخر خدمت مبنا قرار می‌گیرد.