بیمه‌بازار
عیدی شما:
00000 تومان

محاسبه آنلاین عیدی و پاداش آخر سال

تمامی کارفرمایان کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار هستند، باید به هرکدام از کارگران خود نسبت به یک سال کار، معادل 60 روز از آخرین حقوق، مبلغی به‌عنوان عیدی پرداخت کنند. نحوه محاسبه عیدی و پاداش در پایان سال همیشه از دغدغه‌های کارمندان بوده است. با استفاده از ابزار محاسبه آنلاین عیدی و پاداش بیمه بازار می‌توانید عیدی آخر سال خود را محاسبه و مشاهده کنید. کافیست تعداد روزهای کارکرد و حقوق اصلی+ مزایای مستمر خود را وارد کنید

عیدی و پاداش پرداختی

این مبلغ میزان خام عیدی است و مالیات از این مقدار کم می‌شود. ولی میزان این مالیات به میزان استفاده فرد از معافیت مالیات سالانه و مدت‌زمان خدمت فرد بستگی دارد.

نحوه محاسبه عیدی

برای محاسبه عیدی بهتر است بدانید که کف و سقف مشخصی تعیین‌شده که می‌توانید با توجه به آن‌ها مبلغ عیدی خود را محاسبه کنید.

فرمول محاسبه حداقل عیدی برای سال 99

طبق مصوبه شورای عالی کار، کلیه کارفرمایان موظف‌اند به هر یک از کارکنان خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش پرداخت کنند.

حداقل حقوق روزانه ضربدر 60= حداقل عیدی سال 99

فرمول محاسبه حداکثر عیدی برای سال 99

کلیه کارفرمایان مکلف‌اند به هر یک از کارکنان خود به نسبت یک سال کار، معادل 90روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند. طبق این مصوبه، مبلغ عیدی پرداختی به هر یک از کارکنان در پایان هرسال نباید از معادل ۹۰ روز حداقل دستمزد روزانه قانونی همان سال بیشتر باشد.

حداقل حقوق روزانه ضربدر 90= حداکثر عیدی سال 99

حقوق اصلی

حقوق یا مزد اصلی، بخش عمده‌ای از پرداخت کارفرما به کارگر است که در قبال انجام کار به وی پرداخت می‌شود. بسیاری از محاسبات از قبیل اضافه‌کار، کسر کار، سنوات خدمت، طلب مرخصی و افزایش حقوق بر مبنای حقوق اصلی محاسبه می‌شود.

مزایای مستمر

مواردی هستند که در چندین ماه متوالی، همراه با حقوق اصلی به کارگر پرداخت می‌شوند. مانند: حق اولاد- حق مسکن- حق ایاب و ذهاب- فوق‌العاده‌های بدى آب‌وهوا- محرومیت از تسهیلات زندگى- محل خدمت- اشتغال خارج از مرکز- مرزى- شرایط محیط کار- نوبت‌کاری- کشیک- جذب