بخش اول: مقدمه

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی بیمه بازار به دقت ملاحظه فرمایید. ورود کاربران به وب‏‌سایت بیمه بازار و استفاده از محصولات و تمامی خدمات آن به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از خدمات بیمه بازار است. ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین بیمه بازار از سوی کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.