بیمه‌بازار
بیمه‌بازار یادآوری
۲۵

هزارتومان

تخفیف خرید اولین بیمه شخص ثالث از بیمه‌بازار

اول کافیست شماره موبایل و تاریخ پایان اعتبار بیمه ثالث خود را در سامانه ثبت کنید.
دوم پس از ثبت اطلاعات، کد تخفیف اولین خرید بیمه شخص ثالث برای شما پیامک خواهد شد.
سوم پیش از موعد سررسید بیمه‌نامه شما، پیامک یادآوری ارسال می‌شود