breifcase_man
ثبت مشخصات نمایندگان بیمه
با توجه به پیشرفت روزافزون و رشد قابل توجه بیمه بازار ، بر آن شدیم که عوامل بیمه‌ای فعال حال حاضر کشور را دور هم آورده و همراه خود به سمت فردای روشن و سرافراز صنعت بیمه پیش ببریم. از این رو بیمه بازار به عنوان اولین استارتاپ رسمی صنعت بیمه در کشور از نمایندگان محترم به منظور صدور انواع بیمه نامه ها دعوت به همکاری می نماید.
نمایندگان بیمه
برای ثبت نمایندگی ابتدا اطلاعات لازم را در صفحه تکمیل فرم وارد کنید.
بعد از ثبت اطلاعات امور نمایندگان بیمه بازار با شما برای تکمیل مراحل بعدی تماس خواهند گرفت.
تکمیل فرم

ارزش هایی که با دریافت نمایندگی، به دست می آورید

value
افزایش درآمد
دریافت کارمزد در قبال صدور هر بیمه نامه
value
تسویه زودهنگام
تسویه بیمه بازار با نماینده در طول هفته
value
افزایش پرتفو
دریافت امتیاز بیشتر نماینده با فروش تعداد بیشتر بیمه
value
جذب مشتری های بیشتر
امکان جذب مشتری های بیشتر از طریق بستر آنلاین و با توجه به رشد بیمه انلاین