تکمیل فرم
برای ثبت نمایندگی ابتدا فرم زیر را تکمیل کنید.
بعد از تکمیل فرم کارشناس امور نمایندگان برای انجام مراحل بعدی ثبت شرکت با شما تماس خواهند گرفت.
مشخصات شرکت
validation_form
نوع نمایندگی *
حقیقی
حقوقی
کارگزاری
نام شرکت *
نام مالک نمایندگی *
کد نمایندگی
سال شروع فعالیت *
تعداد پرسنل *
ساعت شروع کار
8:00
(قبل از ظهر)
9:00
(قبل از ظهر)
10:00
(قبل از ظهر)
11:00
(قبل از ظهر)
12:00
(قبل از ظهر)
1:00
(بعد از ظهر)
2:00
(بعد از ظهر)
3:00
(بعد از ظهر)
4:00
(بعد از ظهر)
5:00
(بعد از ظهر)
6:00
(بعد از ظهر)
7:00
(بعد از ظهر)
8:00
(بعد از ظهر)
9:00
(بعد از ظهر)
ساعت پایان کار
8:00
(قبل از ظهر)
9:00
(قبل از ظهر)
10:00
(قبل از ظهر)
11:00
(قبل از ظهر)
12:00
(قبل از ظهر)
1:00
(بعد از ظهر)
2:00
(بعد از ظهر)
3:00
(بعد از ظهر)
4:00
(بعد از ظهر)
5:00
(بعد از ظهر)
6:00
(بعد از ظهر)
7:00
(بعد از ظهر)
8:00
(بعد از ظهر)
9:00
(بعد از ظهر)
آیا شرکت قابلیت کار در روزهای تعطیل را دارد؟ *
مشخصات فردی
validation_form
نام نماینده شرکت
ایمیل
تلفن ثابت *
شماره تلفن ثابت باید همراه با کد شهر وارد شود
تلفن همراه *
موقعیت مکانی
validation_form
استان *
شهر *
آدرس پستی