اعتراض به خسارت پرداختی

اعتراض به خسارت پرداختی شرکت بیمه توسط زیان‌دیده

 احتمالا تا به‌ حال برایتان پیش آمده بعد از تصادف به میزان مبلغ خسارتی  که شرکت بیمه تعیین کرده اعتراض داشته باشید، در این مقااله قصد داریم به نحوه اعتراض به میزان خسارت تعیین شده بپردازیم:

پس از تشکیل پرونده و بازدید خودروی آسیب دیده و تعیین میزان خسارت وارده توسط ارزیاب خسارت شرکت بیمه، مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت به زیان دیده اعلام می‌شود. به منظور اخذ مبلغ واقعی خسارت و رفع مغایرت خسارت برآورده شده توسط بیمه‌گر با میزان خسارتی که زیان دیده توقع دارد، بهتر است به طرفین حادثه پیشنهاد گردد خودروی آسیب دیده را به تعمیرگاه مجاز نشان دهند. در صورت نیاز پیش فاکتور قیمت لوازم و اجرت تعمیرات را دریافت کرده و اگر احساس کردند مبلغ واقعی خسارت به زیان دیده پرداخت نشده نسبت به آن کتبا اعتراض کنند در صورت اعتراض، شرکت بیمه موظف است ارزیابی خسارت را به کارشناس دیگری واگذار کند.

چنانچه خودرو متعاقبا توسط تعمیرکار مورد ارزیابی قرار گرفته است، مبلغ اعلام شده توسط تعمیرگاه را به کارشناس ارزیاب یادآوری کنید، و اگر قانع نشدند از ایشان بخواهید خودروی شما را در تعمیرگاه مورد اعتماد مجددا بازدید کند و اگر بیمه‌گر تعمیرگاه مجاز طرف قرارداد دارد در صورت تمایل  خودرو را به آنجا منتقل کنید.

اعتراض به خسارت پرداختی

اگر هیچ یک از روش‌های بالا کارساز نبود، از دریافت خسارت خودداری کرده ، سپس موضوع به یک ارزیاب خسارت به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب، می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت تعیین شده، نظر ارزیاب خسارت لازم الاجرا است، در این صورت شرکت بیمه باید براساس نظریه ارزیاب خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌ ثالث خسارت را پرداخت کند.

 آیا شرکت‌های بیمه می‌توانند زیان‌دیده را مکلف به بازسازی خودرو در تعمیرگاه طرف قرارداد خود کنند؟

در صورت عدم توافق در خصوص میزان خسارت پرداختی، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاه مورد قبول زیان دیده تعمیر کند و هزینه ها را تا سقف تعهدات مالی ثالث پرداخت کند. شرکت نمی‌تواند بیمه شخص ثالث شخص زیان دیده را مجاب به بازسازی خودرو در تعمیرگاه طرف قرار داد خود نماید. باید ضمن جلب رضایت زیان دیده ، نسبت به پرداخت نقدی خسارت با ایشان توافق نماید و یا طبق قانون نسبت به تعمیر وسیله نقلیه در تعمیرگاه مورد نظر زیان‌دیده، تا سقف تعهدات مالی اقدام نماید.

[تعداد: ۳۱   میانگین: ۳.۱/۵]
بیشتر بخوانید  بیمه خودرو در ایالات متحده آمریکا در یک نگاه