قیمت بیمه عمر و سرمایه‌گذاری ایران، سامان، پاسارگاد، دانا و سایر شرکت‌های بیمه

سرمایه فوت سال اول
پوشش ها
فوت بر اثر حادثه
نقص عضو بر اثر حادثه
هزینه پزشکی بر اثر حادثه
غرامت امراض خاص
معافیت بر اثر از کار افتادگی
مستمری بر اثر از کار افتادگی
اندوخته نهایی (تضمینی)
اندوخته نهایی (باسود سالهای گذشته)
جدول
ميانگين سود سه سال اخير
بیمه
اندوخته نهایی (تضمینی)
توجه! برای نمایش لیست مقایسه بیمه عمر، اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید.
بیمه بازار
حساب کاربری
يادآور تمدید زمان بیمه